Yamamoto Noh Theater – Osaka, Giappone, in scena il 15 novembre al Teatro Franco Parenti di Milano

15 novembre | Sala Grande Yamamoto Noh Theater – Osaka, Giappone Okina, Tsuchigumo diretto da Akihiro Yamamoto con Akihiro Yamamoto, Toyohiko Sugiura, Fumihisa Oonish, Naoyoshi Umewaka, Takafumi Takeda, Yusuke Ueno, Kazuko Maeda, Yuki Kasada,  Yoshiteru Takeda, […]